Rezultati vrednovanja prijavljenih programa sportskih aktivnosti za 2017.

Donosimo tablične prikaze provedenog bodovanja klubova sukladno Javnom pozivu i pravilnicima Zajednice

     Sukladno Uputama za prijavitelje iz Javnog poziva za dostavu prijedloga programa članica Zajednice športskih udruga grada Osijeka za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2017., Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa izvršilo je evaluaciju programa koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz Javnog poziva.

    Temeljem vrednovanja elemenata iz dostavljene dokumentacije, utvrđene su bodovne tablice za potrebe utvrđivanja nositelja kvalitete po sportovima te raspodjele financijskih sredstava klubovima za 2017. g.,

     Sukladno kriterijima iz Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova provedeno je bodovanje sportskih klubova po sportovima, a na temelju Pravilnika o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima utvrđeni su nositelji kvalitete putem postupka bodovanja ili kroz izravno određivanje nositelja kvalitete (u sportovima u kojima više od jednog kluba nije udovoljilo uvjetima bodovanja).

      Ovom objavom započinje teći rok za podnošenje prigovora, a pisani prigovor na vlastite rezultate bodovanja ovlaštena osoba za zastupanje pojedine udruge podnosi zaključno do srijede, 28.12.2016. g. do 12:00 sati Zajednici športskih udruga grada Osijeka.