Rezultati vrednovanja prijavljenih programa sportskih aktivnosti za 2016.

Rezultati vrednovanja programa sportskih aktivnosti

Rezultati vrednovanja programa sportskih aktivnosti

Donosimo tablične prikaze provedenog bodovanja udruga sukladno Javnom pozivu i pravilnicima Zajednice

       Na temelju stručne evaluacije programa sportskih aktivnosti prijavitelja koji su ispunili formalne uvjete iz Javnog poziva za dostavu programa sportskih aktivnosti za potrebe izrade Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2016. g. od 27.8.2015. g. i njegovih izmjena i dopuna od 9.9.2015. g., utvrđene su bodovne tablice temeljem kojih će se izvršiti raspodjela financijskih sredstava klubovima i savezima za 2016. g.,

       Sukladno kriterijima iz Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova provedeno je bodovanje sportskih klubova po sportovima, a na temelju Pravilnika o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima utvrđeni su nositelji kvalitete putem postupka bodovanja ili kroz izravno određivanje nositelja kvalitete, u sportovima u kojima više od jednog kluba nije udovoljilo uvjetima bodovanja. Napominjemo kako je razvrstavanje sportova po jakosnim razredima ostalo nepromijenjeno u odnosu na protekle dvije godine budući da raspodjela sportova podliježe reviziji tek nakon okončanja ovog olimpijskog ciklusa, odnosno sljedeće godine.

       Uz navedene višegodišnje procedure vrednovanja sportova/klubova, novina je provedba postupka bodovanja i za gradske saveze natjecateljskog sporta (na temelju Pravilnika o vrednovanju granskih saveza na području grada Osijeka), a čija se tablica, kao i rezultati bodovanja sportova i utvrđivanja nositelja kvalitete, nalazi u prilogu obavijesti.

       Ovom objavom započinje teći rok za podnošenje prigovora, a pisani prigovor na vlastite rezultate bodovanja ovlaštena osoba za zastupanje pojedine udruge podnosi zaključno do utorka 15.12.2015. g. do 15:00 sati Zajednici športskih udruga grada Osijeka.