Sjednice IO i Skupštine ZŠUGO

Sportska dvorana Zrinjevac

Sportska dvorana Zrinjevac

U četvrtak, 19. prosinca 2013. g., održane su posljednje sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Zajednice športskih udruga Grada Osijeka u ovoj kalendarskoj godini

      Između ostalog, na svojoj 19. sjednici ove godine Izvršni odbor donio je sljedeće odluke: o raspodjeli sredstava za stručne poslove u sportu, stručne kadrove i stručni rad, te zdravstvenu zaštitu u 2014., zatim o postupku nabave usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene zaštite, te fizikalne terapije i rehabilitacije za 2014. (pozivi za prikupljanje ponuda nalaze se u kategoriji 'Dokumenti'), kao  i o odobravanju dodatnih sredstava za isplatu sportskih stipendija i naknada sportašima za prosinac 2013. godine.

      Skupština je, pak, na svojoj 9. sjednici u 2013. upoznata s izmjenama i dopunama Prijedloga Programa javnih potrebama u sportu na području Grada Osijeka za 2014. g. koji je usvojen na Gradskom vijeću Grada Osijeka 22. studenog 2013. Temeljem toga, doneseni su Financijski plan Zajednice športskih udruga Grada Osijeka  kao i Financijski plan Radne zajednice za 2014. godinu, a kojima je Zajednica uskladila iznose s pripadajućim sredstvima iz Programskog sadržaja „A“ Programa javnih potreba koji je sastavni dio Financijskog plana Zajednice. Njime Zajednica raspolaže s ukupno 10.477.000,00 kn proračunskih sredstava, dok Financijski plan Zajednice, koji čine gradska i županijska proračunska sredstva te prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću, iznose ukupno 1.849.860,00 kn. 

      Protekom dvogodišnjeg privremenog članstva, a zadovoljavanjem propisanih uvjeta, u status punopravnog člana Zajednice promovirani su Mačevalački klub „Dmitar Zvonimir“ i Pikado klub „Kriket Donji grad Osijek“.