"Sportaš 2016."

Sportaš 2016. (foto: Glas Slavonije)

Sportaš 2016. (foto: Glas Slavonije)

Poziv članicama na podnošenje prijedloga za izbor najuspješnijih u 2016.

       Sukladno članku 20. Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva godine u gradu Osijeku, upućujemo poziv članicama Zajednice na podnošenje prijedloga u sljedećim kategorijama priznanja, temeljem kriterija iz navedenog pravilnika, a koja će biti dodijeljena na tradicionalnoj svečanosti „Sportaš 2016.“:

       1. NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠ

       2. NAJUSPJEŠNIJA SPORTAŠICA

       3. NAJUSPJEŠNIJI SPORTSKI KOLEKTIV

       4. NAJUSPJEŠNIJI TRENER

       5. TROFEJ „KUNA“ (najuspješnijim sportašima mlađih dobnih kategorija)

       Također, pozivamo članice na podnošenje prijedloga za priznanja koja dodjeljuje „Glas Slavonije“, a koja će također biti dodijeljena na svečanosti „Sportaš 2016.“:

       1. UZOR TROFEJ „MATIJA LJUBEK“ (za životno djelo u sportu)

       2. NAGRADA „SOKOL“ (za posebna ostvarenja u sportu)

       Istodobno, krovne udruge sporta osoba s invaliditetom, odnosno sporta gluhih na području grada Osijeka zasebno utvrđuju po jedan vlastiti prijedlog za priznanja najuspješnijem sportašu i najuspješnijem sportskom kolektivu osoba s posebnim potrebama, te ga u pisanom obliku uz obrazloženje dostavljaju Zajednici. Ove udruge svoje prijedloge ističu temeljem prispjelih pojedinačnih prijedloga vlastitih članica, a koje su također dužne priložiti istaknutim prijedlozima za navedena priznanja.

       Prijedlozi moraju sadržavati:

       - kategoriju za koju predlažete kandidata;

       - obrazloženje prijedloga (postignuti rezultati u 2016. g. i životopis kandidata);

       - adresu i telefon predloženog kandidata.

       Za Trofej „Kuna“ mogu kandidirati:

       - sportaši/ce u dobi od 13-18 godina života;

       - sportaši/ce koji nisu dobili ovaj trofej.

       Prijedloge možete dostaviti osobno u tajništvo Zajednice, e-mailom, poštom ili faxom (227 515), najkasnije do ponedjeljka, 12. prosinca 2016. g. Prijedlozi pristigli nakon roka neće se razmatrati.

       Svečanost proglašenja najuspješnijih održat će se 3. veljače 2017. g.