Obavijest

KIF u Zagrebu - Studijski centar za izobrazbu trenera

KIF u Zagrebu - Studijski centar za izobrazbu trenera

Upis izvanrednih studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera u ak. godini 2015/16. u II. upisnom roku

Obavijest je u prilogu.