Upis na studije poslovne ekonomije i financija te projektnog menadžmenta

Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište Baltazar Zaprešić

Veleučilište "Baltazar Zaprešić" organizira u Osijeku svoja dva akreditirana stručna studija

      Ova visokoškolska ustanova koja djeluje 14 godina i na kojoj je do sada diplomiralo oko 5000 studenata posjeduje Certifikat ISO 9001 kojim dokazuje postojanu kvalitetu svoje visokoškolske nastave u stručnom području poslovne ekonomije i menadžmenta. U Osijeku djeluje od 2012. godine, a obrazuje i osposobljava stručnjake putem stručnog studija Poslovna ekonomija i financije (u trajanju od tri godine) i specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment (u trajanju od dvije godine). Studiranje je organizirano za redovite i izvanredne studente a izvodi se na adresi Šetalište kardinala F. Šepera 13 (4. i 5. kat), nedaleko Zimske luke.

      Sve pojedinosti o Veleučilištu "Baltazar" kao i navedenim studijima te obrascu prijave možete pronaći u priloženim dokumentima.