Sjednice upravljačkih tijela Zajednice

ZŠUGO

ZŠUGO

Jučer su održane sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Zajednice

       IO je na svojoj 40. sjednici u sazivu 2012. -2016., između ostaloga, donio odluku o broju predstavnika u Skupštini i izbornim jedinicama za predstojeće novo mandatno razdoblje 2016. - 2020., potvrdio prijedloge za dodjelu Nagrade Osječko-baranjske županije u 2016. g. te usvojio zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. Inače, u privremeno članstvo Zajednice primljeno je rekreativno Športsko društvo HEP-Plin d.o.o. Osijek.

       Nakon utvrđenih prijedloga IO-a, Skupština je na svojoj 19. sjednici u ovom sazivu usvojila Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2015. kao i Godišnji obračun Zajednice za 2015., a prihvaćeno je i Izvješće Nadzornog odbora o radu Zajednice u 2015. Također, Skupština je upoznata s provedenom zakonskom obvezom popunjavanja Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog uprvaljanja i kontrola za 2015. (tzv. samoprocjena rada udruge), što je obveza svih udruga (tako i članica Zajednice) koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave.

       Iz članstva Zajednice jučer su izbrisani Rukometni klub “Tenja” (temeljem brisanja iz Registra udruga RH), Plesni klub “Kick” (zbog višegodišnjeg nedostavljanja programskih izvješća o radu) i Pikado klub “Kriket Donji grad” (temeljem brisanja iz članstva Hrvatskog pikado saveza), te Zajednica sada broji 209 članica.