Drava kraj Osijeka, 1.10.2017. (Foto: Zdravko Dumančić)