Obavještavamo članice da je objavljen Javni poziv Športske zajednice Osječko-baranjske županije za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje programa – projekata u sportu iz Proračuna Županije za 2018. g. (link), novi Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje programa – projekata u sportu 2018. (link), kao i novi obrasci zahtjeva i izvješća za sufinanciranje projekata.

Zahtjev za sufinanciranje projekata u sportu iz Proračuna Županije u 2018.
Izvješće za sufinanciranje projekata u sportu iz Proračuna županije u 2018.

Za program sufinanciranja ravnomjernog razvoja na području županije krajnji rok za do-stavu zahtjeva je 1.4.2018. g., nakon čega će Izvršni odbor Zajednice razmotriti zahtjeve, odrediti iznos sufinanciranja i utvrditi prioritete podnošenja zahtjeva po kvartalu.