Ovim putem podsjećamo sve članice Zajednice da su u obvezi, pored zapisnika s izbornih sjednica skupština, dostavljati Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije (Odjel za opću upravu, Županijska 4) i zapisnike sa svih redovnih sjednica skupštine. Ova je obveza propisana člankom 19. Zakona o udrugama te je njezino ispunjavanje jedan od uvjeta ostvarivanja prava članica temeljem Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka.