Zajednica športskih udruga grada Osijeka dužna je podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za 2017. g. Gradu Osijeku u utvrđenom roku, sukladno Zakonu o proračunu.

Na temelju ovog Poziva, sve članice Zajednice dužne su dostaviti:

    1. Programsko izvješće za 2017. g. na propisanom obrascu. Rok za dostavu: 31. siječnja 2018.
    2. Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2017. g. na propisanom obrascu PROR-POT. Rok za dostavu: 31. siječnja 2018.

Obrasci programskih izvješća prilagođeni su vrstama udruga prema nazivu obrazaca, a kao i obično, granski savezi dužni su izvijestiti svoje članice o potrebi dostave navedenih dokumenata i objedinjene ih dostaviti. Skrećemo pozornost i na dodatnu obvezu klubova koji imaju sklopljene ugovore o radu s trenerima čije se plaće sufinanciraju putem Programa javnih potreba u sportu za 2018. g. da su dužni dostaviti fotokopije navedenih ugovora za 2018. g. 

Poziv

Poziv za dostavu programskog i financijskog izvješća za 2017.

Financijsko izvješće

Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2017. (Obrazac PROR-POT)
Upute za izradu izvješća o potrošnji proračunskih sredstava za 2017.

Programsko izvješće

Programsko izvješće za 2017. – natjecateljski klubovi
Programsko izvješće za 2017. – savezi i nenatjecateljske udruge
Programsko izvješće za 2017. – Školski sportski savez
Programsko izvješće za 2017. – Studentski sportski savez
Programsko izvješće za 2017. – GSSR Sport za sve
Programsko izvješće za 2017. – sportska rekreacija članice saveza