HOO i KPMG Croatia d.o.o. organiziraju istoimeni seminar, a inicijali poziv za seminar i prijavnica nalaze se u prilogu. Rok za dostavu prijavnice za sudjelovanje je 13.11.2017. g. na e-mail: evica.obadic@hoo.hr.

Inicijalni poziv za seminar

Prijavnica