Sportski centar Sokolski dom (dvorana)

  • Adresa: Kralja Zvonimira 5
  • Namjena objekta: gimnastika, nastava TZK
  • Upravitelj objekta: Gimnastičko društvo Osijek-Žito
  • Korisnik: GD Osijek-Žito, srednje škole

napomena – grafički prikaz budućeg objekta