Boćarski dom Retfala

  • Adresa: Ljudevita Posavskog 29/a
  • Namjena objekta: boćanje
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Korisnik: BK Retfala, BK Mlada Retfala