• Četvrtak-nedjelja,
  • 10.-13.6.2021.
  • NSD Gradski vrt,
  • “DOBRO World Cup Osijek”, međunarodni turnir u sportskoj gimnastici,
  • početak: –
  • http://osijekgym.com