Na jučer održanim sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine Zajednice donesen je Plan realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. IO je također donio i odluku o vrednovanju sportova i određivanju klubova nositelja kvalitete za 2020., odluku o vrednovanju granskih saveza za 2020., kao i odluke o pravu na besplatno korištenje usluga fizikalne terapije i rehabilitacije sportaša te usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša u 2020. godini.

Odluke i Plan realizacije se nalaze u kategoriji Dokumenti, dok u prilogu donosimo bodovne liste sportova, saveza i klubova nositelja kvalitete te tablicu jakosnih razreda s nositeljima kvalitete i pripadajućim financijskim iznosima.

Bodovanje sportova za 2020.
Određivanje nositelja kvalitete za 2020.
Nositelji kvalitete po jakosnim razredima za 2020.
Bodovanje granskih saveza za 2020.