Gradonačelnik Grada Osijeka raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.

Upute za prijavitelje s cjelokupnom dokumentacijom za prijavu troškova nalaze se na poveznici: https://www.osijek.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-rezijski-troskova-sportskih-gradevina-ii-kategorije-kojima-upravljaju-sportski-klubovi-udruge-iz-proracuna-grada-osijeka-za-2021/.