Gradonačelnik Grada Osijeka, sukladno Proračunu Grada Osijeka za 2020., raspisao je 22. svibnja 2020. g. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge i Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge.

Pravo na prijavu imaju samo udruge koje upravljaju sportskim građevinama II. kategorije, a popis udruga nalazi se ovdje.