Kuglana HŽ

  • Adresa: Bartula Kašića 2/a
  • Namjena objekta: kuglanje
  • Upravitelj objekta:
  • Korisnik: KK Željezničar, KK HT