Kuglana Opeka

  • Adresa: Vukovarska 215
  • Namjena objekta: kuglanje
  • Upravitelj objekta: Opeka d.d.
  • Korisnik: KK Zrinski-Pivovara