Nastavno-sportska dvorana Gradski vrt

  • Adresa: Kneza Trpimira 23
  • Namjena objekta: dvoranski sportovi, nastava TZK, sportske priredbe, zabavni, kulturni i edukativni sadržaji
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Kapacitet (gledatelja): Velika dvorana 3538, mala dvorana 1448 (uz atletski tunel, te još dvije dvorane)