Donosimo poziv Gradskog saveza za sportsku rekreaciju “Sport za sve” Osijek za sudjelovanje u tradicionalnoj Novogodišnjoj utrci, kao i uključivanje u novu akciju Saveza pod nazivom “Zdravko je krenuo”.

Novogodišnja utrka – Zdravko je krenuo