Ciljevi i zadaće

Zajednica športskih udruga grada Osijeka utemeljena je 14. rujna 1961. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Osijek. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, upisana u Registar udruga RH 28. siječnja 1998.

Ciljevi i zadaće Zajednice određeni su člankom 48. stavkom 3. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20):

„Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama.“

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika Zajednice:

Andrej Beck, glavni tajnik, tel. (031) 227 560
Alan Kerže, koordinator za plan i analizu sportskih programa – pomoćnik glavnog tajnika, tel. 227 514
Dražen Dogan, savjetnik, tel. 227 509
Josipa Ćosić, samostalni referent za pravne poslove i kontrolu izvješća – specijalist javne nabave, tel. 227 518
Jasna Brnas, poslovna tajnica, tel. 227 500, 227 501, 227 502, fax 227 515
Igor Salajić, referent za sportske objekte i prijevoz sportaša, tel. 227 507

Knjigovodstvo, tel. 227 503, 227 504, 227 505

Igor Haršanji, koordinator financijsko-računovodstvenih poslova
Mirna Brkić, referent financijsko-računovodstvenih poslova I.
Helena Brdarić, referent financijsko-računovodstvenih poslova III.
Ana Papa, referent financijsko-računovodstvenih poslova IV.

Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
Rad sa strankama: 8.00 – 14.30

Skupština u razdoblju 2020. – 2024.

Tomislav Bilandžić, univ. spec. iur. (Kickboxing klub Sv. Duh)
Stojan Bjelajac (Savez za sport i sport. rekreaciju osoba s invaliditetom Osijek – SPORIN)
Ljiljana Brkić (Osječki športski savez gluhih)
Zoran Ćelić (Streljački savez Osijeka)
Vlasta Dragušica, mag. iur. (Judo klub Mladost)
Siniša Durgel (Dizački klub Slavonija)
Joco Đukić, prof. (Osječki karate savez)
Hrvoje Gutzmirtl, dr. med. vet. (Atletski klub Slavonija-Žito)
Zoran Munduković (Konjički klub Osijek)
Zvonko Horvat (Osječki šahovski savez)
Helena Janson (Aeroklub Osijek)
Petar Kerže (Studentski športski savez Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)
dr. sc. Neđeljko Knežević (Kuglački savez grada Osijeka)
Dane Končar, prof. (Školski športski savez grada Osijeka)
Ivan Kos, dipl. oec. (Rukometni savez grada Osijeka)
Ivana Maltašić, dipl. oec. (Gimnastičko društvo Osijek-Žito)
Sena Matešić (Košarkaški savez grada Osijeka)
Zvonimir Midžić (Teniski klub Osijek)
mr. Mladen Mikolčević (Boksački klub Osijek)
Dražen Milohnoja, dipl. oec. (Nogometno središte Osijek)
Mihael Močković (Plivački klub Osijek)
Mirna Rajle Brođanac (Veslački klub Iktus)
Robert Seligman (Športski objekti d.o.o.)
Danijel Slobođanac (Grad Osijek)
Karlo Šatvar, dipl. iur. (Stolnoteniski klub Vodovod-Osijek)
Krešo Troskot (Boćarski savez Osijek)
Gordana Veselić, prof. (Gradski savez za sportsku rekreaciju “Sport za sve” Osijek)
Damir Zahirović (Taekwondo klub Osijek)
Duško Živković (Odbojkaški savez grada Osijeka)

Izvršni odbor

Ivan Kos, predsjednik
Robert Seligman, dopredsjednik
Danijel Slobođanac, dopredsjednik
Tomislav Bilandžić
Stojan Bjelajac
Hrvoje Gutzmirtl
Sena Matešić
Dražen Milohnoja
Karlo Šatvar


Nadzorni odbor

dr. sc. David Krmpotić, predsjednik
Vladimir Mađarević, član
Petar Krpan, član
Boris Milošević, zamjenik člana
David Šain, zamjenik člana

Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice