Ciljevi i zadaće

Zajednica športskih udruga grada Osijeka utemeljena je 14. rujna 1961. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Osijek. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, upisana u Registar udruga RH 28. siječnja 1998.

Ciljevi i zadaće Zajednice određeni su člankom 48. stavkom 3. Zakona o športu (NN 71/06):

„Športske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe športa te predlažu program javnih potreba u športu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiču stručni rad u športu i sudjeluju u skrbi o javnim športskim građevinama.“

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika i članova upravljačkih tijela Zajednice:

Stručna služba

Dario Bel, referent za sportske objekte
Robert Bosak, informatičar
Helena Brdarić, administrativni referent
Jasna Brnas, poslovna tajnica
Josipa Ćosić, samostalni referent za pravne poslove
Alan Kerže, voditelj Odjela za plan i analizu sport. programa – pomoćnik glavnog tajnika
Drago Nikolić, glavni tajnik
Damir Šmit, arhivar – dostavljač

Knjigovodstvo

Alma Alapović, radnica na knjigov.-administrativnim poslovima I.
Mirna Brkić, radnica na knjigov.-administrativnim poslovima I.
Jasminka Kočevar, voditeljica financijsko-materijalnog poslovanja
Ana Papa, radnica na knjigov.-administrativnim poslovima III.

Stručni tajnici

Dražen Dogan, viši stručni tajnik (košarka)
Miroslav Liović, stručni tajnik – instruktor (kuglanje)
Goran Peterko, stručni tajnik (rukomet)
Mirela Skoko Ćelić, viša stručna tajnica (streljaštvo)
Ante Vučemilović ml., viši stručni tajnik (nogomet)
Duško Živković, viši stručni tajnik (odbojka)

Skupština u razdoblju 2016. – 2020.

Zvonko Biondić, ing.
Stojan Bjelajac
Davor Brust, prof.
Zoran Ćelić
Vlasta Dragušica, mag.iur.
Darko Dumančić, prof., univ.spec.iur.
Hrvoje Gutzmirtl, dr.med.vet.
Damir Harangozo
Zvonko Horvat
Helena Janson
mr.sc. Neđeljko Knežević, dipl.oec.
Dane Končar, prof.
Božo Krišto
Marko Kvesić, prof.
Branko Lozančić
Alen Majić
Ivana Maltašić. dipl.oec.
mr.sc. Mladen Mikolčević
Slavko Milas, dipl.ing.polj.
Darko Mundweil
Slavko Nedić, dipl.iur.
mr. Stevan Radovančević, mag.drv.ind.
Igor Salajić
mr. Vesna Širić
Vedran Taslidžić
Krešo Troskot
Zvjezdana Tuma-Pavlov, dipl.iur.
Gordana Veselić, prof.
Ante Vučemilović-Šimunović, dipl.iur.
Damir Zahirović

Izvršni odbor

Ante Vučemilović-Šimunović, predsjednik
Marko Kvesić, dopredsjednik
Slavko Milas, dopredsjednik
Davor Brust
Darko Dumančić
Dane Končar
Alen Majić
Slavko Nedić
Stevan Radovančević

Nadzorni odbor 

Darko Tolić, dipl.iur, predsjednik
Željko Bel, prof., član
Stjepan Krajnović, oec., član
Đuro Pađen, zamjenik člana
Nikola Tresoglavić, dipl.oec., zamjenik člana

Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice