Ciljevi i zadaće

Zajednica športskih udruga grada Osijeka utemeljena je 14. rujna 1961. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Osijek. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, upisana u Registar udruga RH 28. siječnja 1998.

Ciljevi i zadaće Zajednice određeni su člankom 48. stavkom 3. Zakona o športu (NN 71/06):

„Športske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe športa te predlažu program javnih potreba u športu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiču stručni rad u športu i sudjeluju u skrbi o javnim športskim građevinama.“

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika i članova upravljačkih tijela Zajednice:

Ured glavnog tajnika

Dražen Dogan, glavni tajnik, tel. (031) 227 560
Drago Nikolić, savjetnik, tel. 227 511
Jasna Brnas, poslovna tajnica, tel. 227 500, 227 501, 227 502, fax 227 515
Robert Bosak, programer – informatički referent
Damir Šmit, arhivar – dostavljač

Odjel za plan i analizu sportskih programa

Alan Kerže, voditelj – pomoćnik glavnog tajnika, tel. 227 514
Josipa Ćosić, samostalni referent za pravne poslove – specijalist javne nabave, tel. 227 518
Helena Brdarić, referent u Odjelu za plan i analizu sport. programa, tel. 227 518
Dario Bel, referent za sportske objekte i prijevoz sportaša, tel. 227 507

Knjigovodstvo

Jasminka Kočevar, voditelj financijsko-materijalnog poslovanja, tel. 227 503, 227 504, 227 505
Alma Alapović, radnik na knjigov.-administrativnim poslovima
Mirna Brkić, radnik na knjigov.-administrativnim poslovima
Željka Vdovjak, radnik na knjigov.-administrativnim poslovima
Ana Papa, blagajnik

Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
Rad sa strankama: 8.00 – 14.30

Skupština u razdoblju 2016. – 2020.

Zvonko Biondić, ing.
Stojan Bjelajac
Davor Brust, prof.
Zoran Ćelić
Vlasta Dragušica, mag.iur.
Darko Dumančić, prof., univ.spec.iur.
Hrvoje Gutzmirtl, dr.med.vet.
Damir Harangozo
Zvonko Horvat
Helena Janson
mr.sc. Neđeljko Knežević, dipl.oec.
Dane Končar, prof.
Božo Krišto
Marko Kvesić, prof.
Alen Majić
Ivana Maltašić. dipl.oec.
mr.sc. Mladen Mikolčević
Slavko Milas, dipl.ing.polj.
Darko Mundweil, dipl.iur.
Slavko Nedić, dipl.iur.
mr. Stevan Radovančević, mag.drv.ind.
Igor Salajić
mr. Vesna Širić
Zvonimir Škorić
Vedran Taslidžić
Krešo Troskot
Zvjezdana Tuma-Pavlov, dipl.iur.
Gordana Veselić, prof.
Ante Vučemilović-Šimunović, dipl.iur.
Damir Zahirović

Izvršni odbor

Ante Vučemilović-Šimunović, predsjednik
Marko Kvesić, dopredsjednik
Slavko Milas, dopredsjednik
Davor Brust
Darko Dumančić
Dane Končar
Alen Majić
Slavko Nedić
Stevan Radovančević

Nadzorni odbor 

Darko Tolić, dipl.iur, predsjednik
Željko Bel, prof., član
Stjepan Krajnović, oec., član
Đuro Pađen, zamjenik člana
Nikola Tresoglavić, dipl.oec., zamjenik člana

Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice