Ciljevi i zadaće

Zajednica športskih udruga grada Osijeka utemeljena je 14. rujna 1961. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Osijek. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, upisana u Registar udruga RH 28. siječnja 1998.

Ciljevi i zadaće Zajednice određeni su člankom 48. stavkom 3. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20):

„Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama.“

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika i članova upravljačkih tijela Zajednice:

Ured glavnog tajnika

Dražen Dogan, glavni tajnik, tel. (031) 227 560
Jasna Brnas, poslovna tajnica, tel. 227 500, 227 501, 227 502, fax 227 515
Robert Bosak, programer – informatički referent
Damir Šmit, arhivar – dostavljač

Odjel za plan i analizu sportskih programa

Alan Kerže, voditelj – pomoćnik glavnog tajnika, tel. 227 514
Josipa Ćosić, samostalni referent za pravne poslove – specijalist javne nabave, tel. 227 518
Helena Brdarić, referent u Odjelu za plan i analizu sport. programa, tel. 227 518
Dario Bel, referent za sportske objekte i prijevoz sportaša, tel. 227 507

Knjigovodstvo

Jasminka Kočevar, voditelj financijsko-materijalnog poslovanja, tel. 227 503, 227 504, 227 505
Alma Alapović, radnik na knjigov.-administrativnim poslovima
Mirna Brkić, radnik na knjigov.-administrativnim poslovima
Željka Vdovjak, radnik na knjigov.-administrativnim poslovima
Ana Papa, blagajnik

Radno vrijeme: 7.30 – 15.30
Rad sa strankama: 8.00 – 14.30

Skupština u razdoblju 2020. – 2024.

Tomislav Bilandžić, univ. spec. iur. (Kickboxing klub Sv. Duh)
Stojan Bjelajac (Savez za sport i sport. rekreaciju osoba s invaliditetom Osijek – SPORIN)
Nataša Brčić, dipl. oec. (Športski objekti d.o.o.)
Ljiljana Brkić (Osječki športski savez gluhih)
Goran Crnov (Rukometni savez grada Osijeka)
Zoran Ćelić (Streljački savez Osijeka)
Vlasta Dragušica, mag. iur. (Judo klub Mladost)
Darko Dumančić, prof., univ. spec. iur. (Grad Osijek)
Joco Đukić, prof. (Osječki karate savez)
Hrvoje Gutzmirtl, dr. med. vet. (Atletski klub Slavonija-Žito)
Damir Harangozo (Konjički klub Osijek)
Zvonko Horvat (Osječki šahovski savez)
Helena Janson (Aeroklub Osijek)
dr. sc. Neđeljko Knežević (Kuglački savez grada Osijeka)
Dane Končar, prof. (Školski športski savez grada Osijeka)
Alen Majić (Stolnoteniski klub Vodovod-Osijek)
Ivana Maltašić. dipl. oec. (Gimnastičko društvo Osijek-Žito)
mr. Mladen Mikolčević (Boksački klub Osijek)
Dražen Milohnoja, dipl. oec. (Nogometno središte Osijek)
Mihael Močković (Plivački klub Osijek)
Vedran Novokmet, dipl. iur. (Dizački klub Slavonija)
Stjepan Palm (Teniski klub Osijek)
mr. Stevan Radovančević (Košarkaški savez grada Osijeka)
Mirna Rajle Brođanac (Veslački klub Iktus)
Igor Salajić (Studentski športski savez Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)
Krešo Troskot (Boćarski savez Osijek)
Gordana Veselić, prof. (Gradski savez za sportsku rekreaciju “Sport za sve” Osijek)
Damir Zahirović (Taekwondo klub Osijek)
Duško Živković (Odbojkaški savez grada Osijeka)

Izvršni odbor

Neđeljko Knežević, predsjednik
Nataša Brčić dopredsjednik
Dane Končar, dopredsjednik
Tomislav Bilandžić
Stojan Bjelajac
Goran Crnov
Zoran Ćelić
Darko Dumančić
Hrvoje Gutzmirtl

Nadzorni odbor

David Krmpotić, predsjednik
Vladimir Mađarević, član
Petar Krpan, član
Boris Milošević, zamjenik člana
David Šain, zamjenik člana

Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice