Objavljujemo pozive za dostavu ponuda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša i  pružanje usluga fizikalne terapije i rehabilitacije sportaša na području grada Osijeka za 2018. g.

Poziv za dostavu ponuda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti u 2018.
Poziv za dostavu ponuda za fizikalnu terapiju u 2018.