Nakon usvojenih izmjena i dopuna na zadnjoj sjednici Izvršnog odbora Zajednice, donosimo pročišćene tekstove Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova i Pravilnika o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima. Obje odluke o izmjenama i dopunama stupile su na snagu s danom donošenja te se njihove odredbe primjenjuju u postupku bodovanja temeljem Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020., koji se očekuje u nadolazećem razdoblju.

Također, na sjednici IO-a od 1.10.2019. g. donesen je i Pravilnik o javnom isticanju i nagrađivanju pojedinaca i sportskih kolektiva za ostvarena postignuća u sportu kojim su regulirani uvjeti i postupak poziva za službene prijeme sportaša i drugih stručnih osoba kod gradonačelnika Grada Osijeka.

Pravilnik o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova – pročišćeni tekst
Pravilnik o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima – pročišćeni tekst
Pravilnik o javnom isticanju i nagrađivanju pojedinaca i sportskih kolektiva za ostvarena postignuća u sportu