Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontinuirano prate provedbu Protokola o postupanju i preporuka za zaštitu od vrućine, s posebnim naglaskom na sportsko-rekreativne aktivnosti na otvorenome u ljetnom razdoblju, na koje upućuje ministar zdravstva u svom dopisu.

Tekst Protokola nalazi se ovdje.