Od ove godine u uporabi je Registar stvarnih vlasnika kao središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19), a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Fina.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

U tom smislu skrećemo pozornost svim članicama Zajednice športskih udruga grada Osijeka da se među obveznicima upisa nalaze i (sportske) udruge za koje će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar. Rok upisa podataka u Registar za udruge je počeo teći od 1. srpnja 2019. g., a ističe 31. prosinca 2019. g. Pravni subjekti osnovani nakon 1. prosinca 2019. g. dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnog subjekta.

Temeljem navedenoga preporučujemo članicama da, posebice u slučaju promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u drugoj polovici 2019. g., provjere podatke prenesene u Registar stvarnih vlasnika, te da pravovremeno ažuriraju podatke u ovom Registru nakon svake kasnije promjene u Registru udruga vezane uz upis osoba ovlaštenih za zastupanje. Zapriječene kazne za propuštanje upisa, odnosno ažuriranje podataka, kreću se od 5.000 do 350.000 kuna za pravne osobe.

Sve o Registru stvarnih vlasnika možete pronaći na stranicama Fine.