Sportsko-rekreacijski centar Copacabana

  • Adresa: Biljska cesta 1/e
  • Namjena objekta: vaterpolo, rekreacija
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Korisnik: VK Osijek, VK Mursa, građani