Sportska dvorana Jug

  • Adresa: Kralja Petra Svačića 67
  • Namjena objekta: dvoranski sportovi, nastava TZK, izvanškolska natjecanja
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Korisnik: klubovi, fakulteti, školska sportska društva, studentske sportske udruge