Sportski centar Brijest

  • Adresa:
  • Namjena objekta: nogomet
  • Upravitelj objekta: Nogometni klub Brijest
  • Korisnik: NK Brijest