Sportski centar Josipovac (rukomet)

  • Adresa: Kralja Stjepana Držislava bb, Josipovac
  • Namjena objekta: rukomet
  • Upravitelj objekta: RK Josipovac-Višnjevac
  • Korisnik: RK Josipovac-Višnjevac