Sportski centar Mačkamama

  • Adresa: Gacka 1
  • Namjena objekta: nogomet, boćanje, rekreacija
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Korisnik: ŽNK Osijek, NK Mursa, boćarski klubovi, građani