Sportski centar Sokolski dom (Sokol centar)

  • Adresa: Kralja Zvonimira 5
  • Namjena objekta: gimnastika, školski sport, rekreacija
  • Upravitelj objekta: Sokol centar d.o.o.
  • Korisnik: GD Osijek-Žito, školska sportska društva, građani