Streljana Pampas

  • Adresa: Šandora Petefija 204/a
  • Namjena objekta: streljaštvo
  • Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
  • Korisnik: GSD Osijek 1784, GSK Centar 1784, SK Metak, SD Desetka, SK Bankarac, SK Tenja, UPS Pampas, školska sportska društva