Objavljen je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Poziv se nalazi na sljedećoj poveznici, a odnosi se na ITU specifični cilj 9i1 “Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promocije integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije”. Projekt sufinancira Europska Unija putem Europskog socijalnog fonda.

Kao prihvatljivi partneri prijaviteljima (jedinice JLS ili javne ustanove) navedene su i udruge, a među prihvatljivim aktivnostima su i one kojima se poboljšava kvaliteta života osoba pripadnika ranjivih skupina kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanja u rekreacijskim aktivnostima te sportskim događanjima i natjecanjima.

U razdoblju od 7. do 17. siječnja 2020. g. održavati će se informativne radionice za zainteresirane prijavitelje/partnere, a za točan datum održavanja i registracije pratite navedenu poveznicu.

Upute za prijavitelje